22 Ιουνίου, 2024

Ηλεκτρολόγοι ανελκυστήρων

Σ.Σ.Ε. (24.10.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας, με Π.Κ. 28/25.10.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (2.2.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας με Π.Κ. 9/8.4.2021

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το Φ.Ε.Κ. B 3277/2021

Σ.Σ.Ε. (13.2.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας με Π.Κ. 2/18.2.2019

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (20.2.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας με Π.Κ. 1/22.2.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (10.10.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας  με Π.Κ. 9/17.10.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο