16 Ιουνίου, 2024

Ηθοποιών Εθνικού Θεάτρου

Σ.Σ.Ε. (9.5.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών που απασχολούνται στο Εθνικό Θέατρο, με Π.Κ. 8/11.5.2023

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (31.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών που απασχολούνται στο Εθνικό Θέατρο με Π.Κ. 7/8.4.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (28.3.2019) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ηθοποιών Σ.Ε.Η.- Εθνικού Θεάτρου» με Π.Κ. 10/10.6.2019

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο