23 Ιανουαρίου, 2022

Εποπτευόμενοι Φορείς

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο