Απρίλιος 17, 2021

Εποπτευόμενοι Φορείς

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Skip to content