21 Φεβρουαρίου, 2024

Επικουρική Σύνταξη

Η επικουρική σύνταξη έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό της κύριας σύνταξης. Σκοπός της είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ασφαλισμένων όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος του γήρατος, της αναπηρίας ή του θανάτου (για τους επιζώντες συζύγους και τα τέκνα αυτών).

Παρέχεται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Το ΜΤΠΥ χορηγεί μέρισμα (άρθρο 2 του π.δ/τος 422/1981) κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων του μετόχου

 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ δικαιούνται επικουρικής σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν (άρθρο 41 του ν. 4052/2012).

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Για το Μ.Τ.Π.Υ. απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μερίσματος είναι, η προηγούμενη συνταξιοδότηση του μετόχου από το Δημόσιο ή από τον πρ. φορέα Κύριας ασφάλισης.

Η γενική προϋπόθεση αποκτήσεως μερίσματος από το ΜΤΠΥ είναι, η 20ετής συμμετοχή του μετόχου στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ.422/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (www.mtpy.gr).

 

Τρόπος υπολογισμού

α) Για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από την 01/01/2013 εφαρμόζεται το  σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και η σύνταξη υπολογίζεται (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την  έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020 και ΥΑ 17537/989/06.05.2020)με την εφαρμογή της κατάλληλης ράντας επί του συνόλου των εισφορών που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου. Η εφαρμοζόμενη ράντα εξαρτάται από την κατηγορία της σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και την ηλικία του δικαιούχου.

β) Για τους ασφαλισμένους πριν την 01/01/2013 εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα υπολογισμού  (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την  έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020, ΥΑ 17537/989/06.05.2020) της παροχής, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα:

– Το πρώτο τμήμα αφορά το χρόνο ασφάλισης έως τις 31/12/2014 και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: έτη ασφάλισης x 0,45% x συντάξιμες αποδοχές.

– Το δεύτερο τμήμα αφορά στο χρόνο ασφάλισης από 01/01/2015 και εφεξής, και σε αυτό εφαρμόζεται το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), όπως στους ασφαλισμένους μετά την 01/01/2013.

γ) Για το Μ.Τ.Π.Υ. το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του, σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 όπως ισχύει (www.mtpy.gr) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β) και αναλύεται ως εξής:

– του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ.,  αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ),

– των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση 4,5%, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ). Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Φεβρουάριος 2024
ΔΤΤΠΠΣΚ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Μετάβαση στο περιεχόμενο