21 Μαΐου, 2024

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Σ.Σ.Ε. (23.2.2024) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας, με Π.Κ. 4/23.2.2024.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (29.3.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας, με Π.Κ. 4/30.3.2023.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (13.4.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας, με Π.Κ. 5/19.4.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (8.4.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε όλη την χώρα με Π.Κ. 10/15.4.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (18.02.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε όλη την χώρα με Π.Κ. 2/26.2.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (29.3.2019) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας» με Π.Κ 6/9.4.2019

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (8.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας με Π.Κ 2/16.3.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (31.3.2017) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της Χώρας» με Π.Κ 9/6.4.2017

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο