22 Μαΐου, 2024

Συμφιλιωτική Διαδικασία

Σύμφωνα με το άρ. 13 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει έπειτα από την τροποποίησή του από το άρ. 98 του ν. 4808/2021, «συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, εκπρόσωποι εργαζομένων, καθώς και οργανώσεις εργοδοτών, εκπρόσωποι εργοδοτών ή μεμονωμένος εργοδότης, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν υπηρεσίες συμφιλίωσης από συμφιλιωτή του Ο.ΜΕ.Δ. με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για κάθε θέμα για το οποίο ο νόμος προβλέπει διαβούλευση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ή για διαφωνία ή διαφορά μεταξύ αυτών με αφορμή την ατομική σύμβαση εργασίας που έχει συλλογικό ενδιαφέρον».

Κατά συνέπεια, η συμφιλιωτική διαδικασία θα διεξάγεται πλέον από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Σχετική Νομοθεσία

  • Άρθρο 13, ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α’ 27), όπως ισχύει
  • Άρθρο 3, ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει
  • Άρθρο 23, ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88), όπως ισχύει
  • Άρθρο 98, ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει
Μετάβαση στο περιεχόμενο