5 Μαρτίου, 2021

Εκθέσεις ΗΛΙΟΣ

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2021

Ιανουάριος 2021

Φεβρουάριος 2021

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2020

Ιανουάριος 2020

Φεβρουάριος 2020

Μάρτιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάιος 2020

Ιούνιος 2020

Ιούλιος 2020

Αύγουστος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Δεκέμβριος 2020

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2019

Ιανουάριος 2019

Φεβρουάριος 2019

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάιος 2019

Ιούνιος 2019

Ιούλιος 2019

Αύγουστος 2019

Σεπτέμβριος 2019

Οκτώβριος 2019

Νοέμβριος 2019

Δεκέμβριος 2019

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2018

Ιανουάριος 2018

Φεβρουάριος 2018

Μάρτιος 2018

Απρίλιος 2018

Μάιος 2018

Ιούνιος 2018

Ιούλιος 2018

Αύγουστος 2018

Σεπτέμβριος 2018

Οκτώβριος 2018

Νοέμβριος 2018

Δεκέμβριος 2018

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2017

Ιανουάριος 2017

Φεβρουάριος 2017

Μάρτιος 2017

Απρίλιος 2017

Μάιος 2017

Ιούνιος 2017

Ιούλιος 2017

Αύγουστος 2017

Σεπτέμβριος 2017

Οκτώβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2016

Ιανουάριος 2016

Φεβρουάριος 2016

Μάρτιος 2016

Απρίλιος 2016

Μάιος 2016

Ιούνιος 2016

Ιούλιος 2016

Αύγουστος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Δεκέμβριος 2016

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2015

Ιανουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος 2015

Απρίλιος 2015

Μάιος 2015

Ιούνιος 2015

Ιούλιος 2015

Ιούλιος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού)

Αύγουστος 2015

Σεπτέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοέμβριος 2015

Δεκέμβριος 2015

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2014

Ιανουάριος 2014

Φεβρουάριος 2014

Μάρτιος 2014

Απρίλιος 2014

Μάιος 2014

Ιούνιος 2014

Ετήσια Έκθεση (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2014)

Ιούλιος 2014

Αύγουστος 2014

Σεπτέμβριος 2014

Οκτώβριος 2014

Νοέμβριος 2014

Δεκέμβριος 2014

 

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ έτους 2013

Ιούνιος 2013

Ιούλιος 2013

Αύγουστος 2013

Σεπτέμβριος 2013

Οκτώβριος 2013

Νοέμβριος 2013

Δεκέμβριος 2013

Skip to content