8 Ιουνίου, 2023

Υπουργός

 
Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου

Kαθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο δημόσιο δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της κοινωνικής προστασίας και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου των Παρισίων Sorbonne I.  

Έχει υπηρετήσει ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, μέλος της ΚΕΝΕ, αναπληρωματικό μέλος της ΕΑΙΥΑ καθώς και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, μέλος πλήθους νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εμπειρογνώμονας για την ΟΚΕ, τον ΣΕΒ και το MISSOC.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία:  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021, Kremalis K., Paparrigopoulou P., Social Security Law in Greece, Walters Kluwer,  international- sales @walters kluwer.com, 2020, To Δημόσιο δίκαιο της υγείας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, περισσότερα από 45 άρθρα σε νομικά περιοδικά, 20 συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και πολλά σχόλια δικαστικών αποφάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο