5 Ιουνίου, 2023

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Συλλογική Οργάνωση

Στο πλαίσιο της συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, οι προστατευτικές διατάξεις κατοχυρώνουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, βάσει κυρίως του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79), όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα, παρέχεται προστασία και διευκολύνσεις καταρχήν στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις κήρυξης απεργιών.

Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα κοινωνικού διαλόγου, όπως η ενημέρωση και διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων ή/και με συμβούλια των εργαζομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και όπου προβλέπονται οι περιπτώσεις συμμετοχής των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

 

Σχετική Νομοθεσία

Μετάβαση στο περιεχόμενο