19 Μαΐου, 2024

Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31.01.2020. Η Συμφωνία Αποχώρησης προέβλεπε μεταβατική περίοδο έως 31.12.2020.

Όσοι Βρετανοί υπήκοοι διέμεναν στη χώρα πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μπορούν να συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτή ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης με τους ίδιους όρους με πριν. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να κάνετε αίτηση για άδεια διαμονής στην αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (www.astynomia.gr – Οδηγός του Πολίτη).

Όσοι Βρετανοί υπήκοοι επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα με σκοπό την διαμονή και την εργασία μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από 01.01.2021, υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80), ο οποίος περιλαμβάνει τις διατάξεις για την είσοδο και διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

 

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα εργασίας μπορείτε να επικοινωνείτε στα emails και τηλέφωνα:

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα των διασυνοριακών εργαζομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο email και τηλέφωνο:

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κοινωνικής ασφάλισης μπορείτε να επικοινωνείτε στα emails και τηλέφωνα:

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα του ΕΦΚΑ μπορείτε να επικοινωνείτε στα emails και τηλέφωνα:

 


 

United Kingdom left the EU on 31 January 2020. The Withdrawal Agreement sets out a transition period which ended on 31 December 2020.

If you reside in Greece in accordance with Union law before 31.12.2020 and continue to reside in the country thereafter, you will continue to have a residence right under the limitations and conditions as set out in the Withdrawal Agreement.

With regard to registration of UK citizens residing in Greece before the end of the transition period (31.12.2020), please consult the site of the Ministry of Citizens Protection (www.astynomia.gr).

If you don’t fall under the personal scope of the Withdrawal Agreement, you can enter, reside and work in Greece on the basis of the Immigration Code (law 4251/2014).

 

For information regarding labour matters, you may contact at the emails and tel. numbers:

For information regarding matters related to frontier workers, you may contact at the email and tel. number:

For information regarding social insurance matters, you may contact at the emails and the tel. numbers:

For information regarding matters of the Unified Social Security Fund (EFKA), you may contact at the emails and tel. numbers:

 

Για περισσότερες πληροφορίες / For further information you may also visit:

brexit.gov.gr

migration.gov.gr

www.mfa.gr/index.html

Μετάβαση στο περιεχόμενο