23 Ιουλίου, 2024

Αξιολόγηση Αναπηρίας

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:

  1. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
  2. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
  3. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.
  4. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.
  5. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στην ειδική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (κάντε κλικ εδώ). Επίσης, ο eΕΦΚΑ έχει αναπτύξει και διαθέτει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες , μέσω των οποίων μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, όπως επίσης να υποβάλει ένσταση επί των αποτελεσμάτων, να παρακολουθεί την αίτησή του on-line κλπ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (κάντε κλικ εδώ).
Μετάβαση στο περιεχόμενο