22 Μαΐου, 2024

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ΠΝΠ 30/3)

Άρθρο 23ο «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο