21 Μαΐου, 2024

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΠΝΠ)

Με την από 13-4-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), προβλέφθηκε η δυνατότητα από κοινού λειτουργίας δομών αστέγων από ΟΤΑ α΄ βαθμού και τους Φορείς του άρθρου 51 του Ν.4139/2013 (Φορείς απεξάρτησης), καθώς και η δυνατότητα προσωρινής διαμονής αστέγων σε τουριστικά καταλύματα των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου

Ειδικότερα:

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ):
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 84)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο