23 Ιουνίου, 2024

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Η υπ’ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337 ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΦΕΚ Β’ 1384)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο