22 Μαΐου, 2024

Ζαχαρωδών προϊόντων (εργαστηρίων)

ΣΣΕ (30.3.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, με Π.Κ. 10/11.5.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (14.1.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας με Π.Κ. 1/14.1.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (6.6.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας» με Π.Κ. 12/7.6.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο