12 Ιουνίου, 2024

Πρώτη εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021 και επιπλέον αξιοποιεί χρηματοδοτικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ-ΠΕΠ). Βασικοί χρηματοδότες του εν λόγω προγράμματος, είναι οι δότριες του  Χ.Μ. ΕΟΧ, δηλαδή η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν στο πλαίσιο του σχετικού Μνημονίου Κατανοήσεως (MoU)  που έχουν υπογράψει με την Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι Στρατηγικός εταίρος του προγράμματος, το οποίο διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» του Υπουργείου. Στο πρόγραμμα συμμετέχει ως διεθνής εταίρος ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (FRA) με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργος Σταμάτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η κα. Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κα. Μαρία Φολά, EEA Grants Advisor της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα. Tην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Μπατζαλής, ενώ την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης. Ο κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, εκ μέρους του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) παρουσίασε το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή των Ρομά, 2020-2030.

Επίσης παρουσιάστηκε η νέα Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030 και οι στόχοι του Προγράμματος από τα αρμόδια στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Επιπλέον, οι βασικοί συντελεστές του έργου στο Δήμο Κατερίνης αναφέρθηκαν στην αξία και τις προκλήσεις της προσωρινής μετεγκατάστασης του οικισμού Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης, ενώ μέλη της Ομάδας Δράσης από τις τέσσερις Περιφέρειες με μεγάλες συγκεντρώσεις Ρομά (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Ελλάδα) αναφέρθηκαν στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» περιλαμβάνει εμβληματικές δράσεις όπως:

  1. Ολοκληρωμένο πιλοτικό έργο στα πρότυπα της κοινωνικής κατοικίας με τίτλο «Προσωρινή Μετεγκατάσταση Οικισμού Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην θέση «Πέλεκα» του Δήμου Κατερίνης», για 56 οικογένειες Ρομά με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Κατερίνης.
  2. Σύσταση Ομάδας Δράσης (Task Force) σε τέσσερις Περιφέρειες με μεγάλες συγκεντρώσεις Ρομά (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Ελλάδα) για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσής τους.
  3. Τρία μικρά προγράμματα επιχορήγησης που αφορούν σε δράσεις (α) ενδυνάμωσης νέων και γυναικών Ρομά, (β) συμμετοχή παιδιών Ρομά σε παιδικές κατασκηνώσεις και (γ) σε μικρής κλίμακας τοπικές παρεμβάσεις.

Το Πρόγραμμα θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη και την παρακολούθηση των στόχων της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 κυρίως στους τομείς της στέγασης (Πυλώνας 2 της ΕΣΚΕ Ρομά) και της ενίσχυσης της συμμετοχής και ενδυνάμωσης των Ρομά (Πυλώνας 4).

Το έργο αποσκοπεί προσεγγίζει τα επείγοντα ζητήματα στέγασης των Ρομά σε ένα ολιστικό πλαίσιο (δημιουργία πρότυπου οικισμού/μετεγκατάσταση Ρομά και παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών). Στο πλαίσιο αυτό οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αγγίζουν γενικότερα ζητήματα ανεργίας, εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά.

Η εγκαθίδρυση της μονάδας Task Force σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμών Ρομά  θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενσωμάτωση των Ρομά σε ό,τι αφορά το σύνολο των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης (στέγαση, εκπαίδευση, υγεία κτλ.)

Η 1η  εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο  https://youtu.be/HeaOt5UueZ8

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο