28 Μαρτίου, 2023

Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων

ΣΣΕ (28.4.2022) Για τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας, με Π.Κ. 9/9.5.2022

Σχετικό Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο