Απρίλιος 17, 2021

ΚΥΑ για την παράταση θητείας οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας

Η υπ’ Αριθμ. Γ.Π./Δ12/9391/241 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας» (ΦΕΚ Β’ 925)

σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content