21 Απριλίου, 2024

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμβάσης γενικών υπηρεσιών με στόχο την υλοποίηση του Έργου «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός στην αγορά εργασίας (αναβάθμιση και μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)».

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο