Μάι 12, 2021

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμβάσης γενικών υπηρεσιών με στόχο την υλοποίηση του Έργου «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός στην αγορά εργασίας (αναβάθμιση και μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)».

Έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content