21 Απριλίου, 2024

Ζαχαρωδών προϊόντων (βιομηχανιών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων)

Σ.Σ.Ε. (28.4.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, με Π.Κ. 7/3.5.2023.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (30.3.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ της από 21.10.2020 ΣΣΕ, με Π.Κ. 11/27.10.2020), με Π.Κ. 2/31.3.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (21.10.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας με Π.Κ. 11/27.10.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (1.6.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανιών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας» με Π.Κ. 11/7.6.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 5/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας» με Π.Κ. 5/29.6.2016

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 7/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας» με Π.Κ. 9/13.10.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο