18 Ιουλίου, 2024

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» στο δήμο Τρικκαίων

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β ́ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β ́ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7-3-2023 κ.υ.α.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων e-Trikala Α.Ε., Βαλκάνου 6, Άγιος Οικουμένιος, ΤΚ 42100 (κτήριο GiSeMi HUB), (υπεύθυνη κα Οικονόμου Ματίνα, τηλέφωνα επικοινωνίας 2431073888 – 2431073981), είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση moikonomou@e-trikala.gr έως και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Σχετικό έγγραφο 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο