13 Ιουνίου, 2024

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» στο Δήμο Κατερίνης

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό
στοιχεία24777/7-3-2023 κυα.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Πόλις ΑΕ, Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Κατερίνης, (Πλ. Δημαρχείου 1, Κατερίνη, ΤΚ 60100), είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: dipadik@katerini.gr έως και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Σχετικό έγγραφο

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο