21 Μαΐου, 2024

ΥΠΠΑ – (Υπεύθυνη Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου) ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Κυριλή Αναστασία του Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κυριλή Αναστασία
τηλ.: 213 1516 164, e-mail :
yppa@ypakp.gr

Σχετική απόφαση

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο