24 Μαΐου, 2024

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)

Δ.Α. (ΜΟΝ.) 2/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των αμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων με Π.Κ. 1/4.3.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΜΟΝ.) 7/2017 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» με Π.Κ. 3/30.6.2017

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο