23 Ιουνίου, 2024

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Ο.ΚΑ.ΝΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), ενώνουν τις δυνάμεις τους υπογράφοντας πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων και δράσεων σε καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά.

Ειδικότερα, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας ενισχύονται οι δράσεις στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Απώτερος στόχος αυτής της κοινής προσπάθειας είναι η χάραξη και η προώθηση μίας στρατηγικής με γνώμονα αφενός, την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030, την οποία συντονίζει και παρακολουθεί η Γενική Γραμματεία, για την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και αφετέρου, τξ δράση του Ο.ΚΑ.ΝΑ για την πρόληψη, τη μείωση της βλάβης και την κοινωνική επανένταξη της ευπαθούς ομάδας των Ρομά.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης υπογράμμισε ότι: «Η συνένωση των δυνάμεων της Γενικής Γραμματείας με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει στόχο να υποστηρίξει την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των Ρομά και ειδικότερα τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, τόσο στο επίπεδο μείωσης βλάβης, όσο και θεραπείας, με στοχευμένες δράσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας αυτής. Καίρια σημασία στην προσπάθεια αυτή έχει η ενδυνάμωση των νέων Ρομά, μέσω προγραμμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών, ενισχύοντας έτσι την ισότιμη πρόσβασή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατ’ επέκταση την κοινωνική τους ένταξη».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Αθανάσιος Θεοχάρης, δήλωσε: «Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας επεκτείνει το πεδίο δράσεων και παρεμβάσεων για την ικανοποίηση των αναγκών, σε επίπεδο πρόληψης και μείωσης της βλάβης των εξαρτήσεων, μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, των Ρομά. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου θα μπορέσουμε στοχευμένα και εστιασμένα να παρέχουμε την υποστήριξη στους ανθρώπους αυτούς και να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα κ. Σταμάτη για την συνεργασία και την πρωτοβουλία ανάπτυξης τέτοιων δράσεων».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο