13 Απριλίου, 2024

Υπογραφή κοινού κειμένου 19 κρατών- μελών για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. (EPSCO) υπέγραψε κοινό έγγραφο (Non Paper) με άλλα 18 κράτη- μέλη, σχετικά με την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ.

Οι Υπουργοί, παρότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση  των ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, τόσο από την προηγούμενη Επιτροπή, με την έκδοση του Καταλόγου Δράσεων για την Προώθηση της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ και την υλοποίηση δράσεων, όσο και από κάποιες χώρες, με την ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο επισημαίνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη και συστηματικότερη προσπάθεια για την προστασία και διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Οι Υπουργοί καλούν την επόμενη Επιτροπή, να υιοθετήσει μια στρατηγική που θα θέτει ως προτεραιότητα την προώθηση της ισότητας και ευημερίας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και την ουσιαστική αντιμετώπιση της περιθωριοποίησής της. Μια στρατηγική που θα αξιοποιεί τις καλές πρακτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο και θα διευκολύνει τα κράτη- μέλη στην υλοποίηση πολιτικών με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Το κείμενο συνυπογράφουν τα εξής κράτη- μέλη: Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο