23 Ιουλίου, 2024

Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Σ.Σ.Ε. (15.12.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με Π.Κ. 31/16.12.2022.

Σχετικό έγγραφο

Text in English

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2643 Β

Σ.Σ.Ε. (20.1.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας με Π.Κ.2/26.1.2021

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2546 Β

Σ.Σ.Ε. (10.3.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας με Π.Κ. 3/12.3.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (27.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας με Π.Κ. 4/28.3.2018

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 4419 Β

Σ.Σ.Ε. (16.2.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας με Π.Κ.1/18.2.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο