20 Ιουνίου, 2024

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου

Σ.Σ.Ε. (20.5.2021) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία του Ν. Λασιθίου με Π.Κ. 13/26.5.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (2.3.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ν. Λασιθίου με Π.Κ. 3/22.03.2018 με Π.Κ. 3/22.03.2018

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3940 Β

Σ.Σ.Ε. (16.4.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία του Ν. Λασιθίου με Π.Κ. 7/16.4.2018

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3940 Β

Σ.Σ.Ε. (23.3.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου» με Π.Κ. 4/31.3.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο