12 Ιουνίου, 2024

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Σ.Σ.Ε. (22.3.2023) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου», με Π.Κ. 3/23.3.2023

Σχετικό Έγγραφο

Text in English

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3123 Β

Σ.Σ.Ε. (13.4.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου με Π.Κ. 11/19.4.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (7.4.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου με Π.Κ. 4/8.4.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (10.4.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου με Π.Κ. 7/11.4.2019

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2392 Β

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 3/2018 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου με Π.Κ. 5/5.3.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ) 7/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου» με Π.Κ. 8/26.7.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο