29 Μαρτίου, 2023

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

Σ.Σ.Ε. (2.4.2021) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος με Π.Κ. 1/25.5.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε.(1.3.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος» με Π.Κ. 1/21.3.2019

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (18.4.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος» με Π.Κ. 2/2.5.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (24.3.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος» με Π.Κ. 1/30.3.2017

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (12.2.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος» με Π.Κ. 1/17.3.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο