12 Ιουνίου, 2024

Ξεναγών Ρόδου

Σ.Σ.Ε. (27.12.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο για τα έτη 2022-2023 και 2024, με Π.Κ. 1/4.3.2022 (ΤΕΕΣ Ρόδου).

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (22.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Ρόδου με Π.Κ. 2/30.6.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (22.6.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο» με Π.Κ. 01/30.7.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (21.6.2017) για τους όρους και αμοιβές των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο» με Π.Κ. 01/20.7.2017

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (7.6.2016) «Για τους όρους και αμοιβές των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο» με Π.Κ. 01/7.6.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο