17 Απριλίου, 2024

Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

Σ.Σ.Ε. (7.4.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης, με Π.Κ. 1/8.4.2022 (ΤΕΕΣ Ηρακλείου).

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (9.7.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης με Π.Κ. 1/9.7.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (22.2.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης
με Π.Κ. 1/22.2.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (3.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης
με Π.Κ. 1/11.3.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο