12 Ιουνίου, 2024

Ξεναγών Κέρκυρας

Σ.Σ.Ε. (13.1.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών ν. Κέρκυρας από 13.1.2023 έως 31.12.2024, με Π.Κ. 1/2.2.2023 (ΤΕΕΣ Κέρκυρας).

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο