19 Μαΐου, 2024

Τσιμεντοβιομηχανίας

Σ.Σ.Ε. (20.12.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας με Π.Κ. 19/20.12.2023.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (14.4.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας με Π.Κ. 6/16.4.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (19.7.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας» με Π.Κ. 11/1.8.2017

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο