24 Μαΐου, 2024

Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό εφαρμογής της ΠΝΠ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077)» (ΦΕΚ Β΄ 1812)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο