23 Ιουνίου, 2024

Τροποποίηση της ΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/ 7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 1775)» (ΦΕΚ Β΄ 2332)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο