18 Ιουλίου, 2024

Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε.

Σ.Σ.Ε. (31.5.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2022-2024, με Π.Κ. 12/9.6.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (31.3.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2022-2024, με Π.Κ. 4/6.4.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021» με Π.Κ. 4/27.3.2019

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 1604 Β

Σ.Σ.Ε. (16.3.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. με Π.Κ. 3/17.3.2016

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3789 Β των Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο