20 Ιουλίου, 2024

Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων

Σ.Σ.Ε. (12.6.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας, με Π.Κ. 11/13.6.2023.

Σχετικό έγγραφο

Text in English

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3942 Β

 

ΣΣΕ (29.7.2022) Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023, με Π.Κ. 18/29.7.2022.

Σχετικό Έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 4137 Β

Σχετικό Έγγραφο

 

Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων σε όλη την χώρα με Π.Κ.14/9.6.2021

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3354 Β

 

Σ.Σ.Ε. (12.12.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2019-2021» με Π.Κ.15/18.12.2019

Σχετικό έγγραφο

 

Δ.Α.(ΠΕΝΤ) 2/2019 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 4/9.4.2019

Σχετικό έγγραφο

 

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 7/2018 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 11/25.9.2018

Σχετικό έγγραφο

 

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 6/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 7/15.7.2016

Σχετικό έγγραφο

 

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 8/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 10/13.10.2016)

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο