21 Μαρτίου, 2023

Τουριστικά – Επισιτιστικά καταστήματα

ΣΣΕ (29.7.2022) Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023, με Π.Κ. 18/29.7.2022.

Σχετικό Έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 4137 Β

Σχετικό Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο