27 Μαΐου, 2024

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ» ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων έως τις 10 Απριλίου 2024 και ώρα 15:30 το μεσημέρι, για την Πράξη: «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 565/27.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικά Ωφελουμένων.

Ο Πρόεδρος Κων/νος Πολυχρόνης Τίγκας

Μετάβαση στο περιεχόμενο