14 Ιουλίου, 2024

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 2/2024 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)», με Π.Κ. 1/5.2.2024.

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ) 1/2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ) με Π.Κ. 1/4.8.2021

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 1/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ με Π.Κ. 4/17.8.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 3/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ με Π.Κ. 3/17.8.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ) 8/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ με Π.Κ. 2/8.3.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ) 1/2019 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια μελών ΕΤΙ-ΤΑ,ΕΤΙΤΒΕ,ΕΙΤΗΣΕΕ με Π.Κ. 3/8.3.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ) 6/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια μελών ΕΤΙ-ΤΑ,ΕΤΙΤΒΕ,ΕΙΤΗΣΕΕ με ΠΚ 2/16.1.2018

Σχετικό εγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ) 8/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια μελών ΕΤΙ-ΤΑ,ΕΤΙΤΒΕ,ΕΙΤΗΣΕΕ με ΠΚ 1/11.1.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 1/2016 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ,ΕΤΙΤΒΕ,ΕΙΤΗΣΕΕ)» με Π.Κ. 1/8.3.2016

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 4/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ) με Π.Κ. 4/18.5.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο