20 Ιουνίου, 2024

Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)

ΣΣΕ (23.5.2024) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Α του ν.3429/2005», με Π.Κ. 9/24.5.2024.

Σχετικό έγγραφο

ΣΣΕ (1.11.2023) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Α του ν.3429/2005», με Π.Κ. 18/1.12.2023 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).

Σχετικό έγγραφο

ΣΣΕ (5.8.2022) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Α του ν.3429/2005», με Π.Κ. 19/11.8.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ , τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005» με Π.Κ. 11/26.6.2019

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο