2 Απριλίου, 2023

Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)

ΣΣΕ (5.8.2022) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Α του ν.3429/2005», με Π.Κ. 19/11.8.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ , τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005» με Π.Κ. 11/26.6.2019

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο