29 Ιουνίου, 2022

Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) «Για τους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ , τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005» με Π.Κ. 11/26.6.2019

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο