23 Ιουλίου, 2024

Συνεργασία Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προκηρύσσεται η χορήγηση τριάντα πέντε (35) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 για την παρακολούθηση Θεματικών Ενοτήτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.. Συγκεκριμένα, το Ε.Α.Π. προσφέρει 9 Προπτυχιακά, 57 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2023 και 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη φοίτησης το Μάρτιο του 2024.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψήφιους/ες και εν ενεργεία φοιτητές/τριες στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες απευθύνονται σε Ρομά, συμπεριλαμβανομένων και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ωφελούμενους λόγω αστεγίας, πρώην φιλοξενούμενους δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενους δομών παιδικής προστασίας που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η εν λόγω δράση συνδέεται με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας (ΕΣΚΕ 2021-2027) καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η ένταξη στην αγορά εργασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2023. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υποβολή αίτησης μπορείτε να ενημερωθείτε από την τρέχουσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχει ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Ε.Α.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο