24 Μαΐου, 2024

Συνεργασία Ελλάδας-Σλοβακίας για θέματα ένταξης των Ρομά

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας μετέβη αντιπροσωπεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Σταμάτη, κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης της χώρας στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας με την αρμόδια Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουλίου 2022, με στόχο την ανταλλαγή πρακτικών στα θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά, υπό το πρίσμα των νέων εθνικών στρατηγικών των δύο χωρών ως το 2030 για την ισότητα, ένταξη και ενεργό συμμετοχή των Ρομά στην κοινότητα. Είχε προηγηθεί επίσκεψη αντιπροσωπείας της Σλοβακίας, υπό την πρέσβυ της Σλοβακίας στην Αθήνα, στις 13 και 14 Απριλίου 2022.

Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν οι κ.κ. J. Hero – Πληρεξούσιος της Σλοβακικής Κυβέρνησης για τις Κοινότητες των Ρομά και M. Chomanič – Διευθυντής του Τμήματος Ανάλυσης και Εννοιών, ενώ η συνάντηση τελέσθηκε με την υποστήριξη του Εξοχότατου Πρέσβυ της Ελλάδας στη Σλοβακία κ. Γεώργιου Δημητριάδη.

Αντικείμενο των εργασιών της συνάντησης αποτέλεσαν οι δράσεις και το έργο του Εθνικού Σημείου Επαφής της ΕΕ στη Σλοβακία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά καθώς και η στρατηγική της χώρας για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά έως το 2030. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συζητήθηκε η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής που παρουσίασε ο κ. Tibor Škrabský, Συντονιστής του Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το οποίο αφορά στη θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών, οροσήμων και ερευνητικής προσέγγισης για την τήρηση δεδομένων σχετικά με όλα τα πεδία κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Επίσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι παρεμβάσεις για την ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά στην προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, οι οποίες στοχεύουν στην υιοθέτηση συνολικής προσέγγισης για την μείωση και εξάλειψη των ανισοτήτων και του αποκλεισμού στις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά στις υποβαθμισμένες κοινότητες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, την ενδυνάμωση και ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη μετάβαση από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε στοχευμένες, εξατομικευμένες παρεμβάσεις προς όφελος της κάθε κοινότητας μέσω μηχανισμών υποστήριξης σε κομβικούς τομείς με βάση τις τοπικές ανάγκες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και παρουσίαση παρεμβάσεων και καλών πρακτικών όπως το έργο «O MAMA» σε κοινότητες των Ρομά με επίκεντρο την παροχή έγκαιρης φροντίδα βρεφών και παιδιών για την ενίσχυση της γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικο-συναισθηματικής τους ανάπτυξης και το έργο «People and Castles” για την απασχόληση Ρομά σε εργασίες αποκατάστασης πολιτιστικών μνημείων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Ελληνική Αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις σε δυο οικισμούς Ρομά στη Veľká Lomnica και στο Toporec όπου συνομίλησε εκτενώς με τους αντίστοιχους Δημάρχους κ. Peter Duda και κ. Gustav Pompa, συναντήθηκε με εκπροσώπους και κατοίκους των οικισμών, ενημερώθηκε για δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης των Ρομά στον οικισμούς καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεων των κοινοτικών κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά Ρομά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση για θέματα στέγασης Ρομά και ενημέρωση για τοπικές παρεμβάσεις απόκτησης σπιτιών μέσω ενός προγράμματος αποταμίευσης.

Συμφωνήθηκε ότι με δεδομένα τα κοινά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Σλοβακία στα πολύπλοκα θέματα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά θα ενισχυθεί η διμερής συνεργασία στο πλαίσιο των νέων εθνικών στρατηγικών των δύο χωρών ως το 2030 για την ισότητα, ένταξη και συμμετοχή των Ρομά και η περαιτέρω συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στα κομβικά ζητήματα των Κοινοτήτων Ρομά.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο