20 Ιουλίου, 2024

Συνέδριο ROMplat 2018 «Ο ρόλος των Διαμεσολαβητών Ρομά» Φορείς-Ευαισθητοποίηση-Συμμετοχή-Συνεργασία για την Κοινωνική Ένταξη

Ολοκληρώθηκε σήμερα το τριήμερο Συνέδριο ROMplat 2018 «Ο ρόλος των Διαμεσολαβητών Ρομά», Φορείς- Ευαισθητοποίηση- Συμμετοχή- Συνεργασία για την Κοινωνική Ένταξη, που διοργανώνεται από την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Το εν λόγω συνέδριο σηματοδοτεί τη λήξη του πρώτου κύκλου προγράμματος που αφορά στην ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για Θέματα Ρομά σε τρείς πυλώνες: 

 

  • Στη δημιουργία και περαιτέρω εξέλιξη ηλεκτρονικού κόμβου διαβούλευσης και διαλόγου μεταξύ Ρομά και μη Ρομά, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας. 
  • Στην εκπαίδευση και παροχή δυνατοτήτων σε διαμεσολαβητές Ρομά να οργανώσουν τοπικές δραστηριότητές διαβούλευσης. 
  • Στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για την Εθνική Στρατηγική σχετικά με την ένταξη των Ρομά. 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη προετοιμασία τοπικών κοινοτήτων Ρομά και μη Ρομά προκειμένου να συμβάλουν σε δραστηριότητες διαβούλευσης παρέχοντας λύσεις και προτάσεις, στην προβολή των κοινωνικών θεμάτων των Ρομά, στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οργανώσεων Ρομά. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο