13 Απριλίου, 2024

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη 15η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

O Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης συμμετείχε στην 15η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και τη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά που πραγματοποιήθηκαν στην Πράγα.

Στο πλαίσιο των διακρατικών διαβουλεύσεων παρουσιάστηκε και η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ Ρομά) 2021-2030. Ο κ. Σταμάτης τόνισε ότι η ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 εξασφαλίζει για πρώτη φορά μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, στη βάση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και στόχων. Εστιάζει στην πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Επίσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή διακυβέρνηση της στρατηγικής, στη συστηματική χαρτογράφηση των Ρομά στην Ελλάδα και στον εντοπισμό των αναγκών τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω τοπικών διαβουλεύσεων και συνεργειών με την ενεργό εμπλοκή της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλόγων και εκπροσώπων Ροµά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Η αρμόδια Επίτροπος Ισότητας κ. Έλενα Ντάλι συνεχάρη την Ελλάδα για τις προσπάθειες που καταβάλλει για θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής ως το 2030. Κάλεσε επίσης όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με το διαχωρισμό στην εκπαίδευση και τη στέγαση, καθώς και ως προς την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων προς την επίτευξη ισότητας, ένταξης και ευρύτερης συμμετοχής και εκπροσώπησης των Ρομά.

Οι εργασίες της 15ης Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Γραφείο της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (Directorate-General for Justice and Consumers). Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Επαφής Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και εκπρόσωποι Ρομά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο