20 Ιουνίου, 2024

Συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε διαδικτυακή έρευνα για θέματα που τους απασχολούν

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχοντας ως προτεραιότητα στην συμπερίληψη των πολιτικών του τα παιδιά και τους εφήβους και στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά τη διαδικασία διαβούλευσης για παιδιά.

Μια ομάδα παιδιών (advisory group) από όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, συμμετέχει σε μια έρευνα για τη συλλογή των απόψεων των παιδιών και εφήβων σε θέματα που θεωρούν σημαντικά.

Με βάση τη συνεργασία που έχει ο Εθνικός Συντονιστής της Ελλάδας με την Εθνική Συντονίστρια της Ισπανίας για την Εγγύηση για το Παιδί, αναρτούμε τον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω έρευνα παιδιά από την Ελλάδα, συμβάλλοντας σε μια προσπάθεια προώθησης των διαβουλεύσεων των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SS_dSaSEWkyYX4EdgTA6_UBiDLrnFupFu1Dlp8JMVudURFVERkFBUFlFSklJODBCQ0dGNjUzMFpUVy4u

Η διαδικτυακή έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Αυγούστου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο