13 Ιουνίου, 2024

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου

Σ.Σ.Ε. (17.8.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών νομών Ηρακλείου με Π.Κ. 2/29.9.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (10.8.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών νομού Ηρακλείου έ-τους 2018» με Π.Κ. 4/10.8.2018.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (18.8.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών νομών Ηρακλείου» με Π.Κ. 2/18.8.2017.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο