22 Μαΐου, 2024

Σημεία ομιλίας Υπουργού Εργασίας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και σε δημόσια συζήτηση με θέμα “Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και οι πιθανές λύσεις για ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα”. 

 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας: 

 

-Η πρόσφατη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που υιοθέτησε το ελληνικό κοινοβούλιο το 2016 (Ν.4387) στόχευε, μεταξύ άλλων, στο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των δημογραφικών δεδομένων και εν τέλει το επιτυγχάνει. Από τις εκτιμήσεις της αναλογιστικής μελέτης, διασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς η συνταξιοδοτική δαπάνη το 2020 θα βρίσκεται στο 13,4% του ΑΕΠ, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη. 

 

-Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Ν.4387/16 επικεντρώθηκε, παράλληλα, στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και προκλήσεων του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση, όπως ήταν οι οικονομικές ανισορροπίες και ο υψηλός κατακερματισμός του προηγούμενου  ασφαλιστικού συστήματος, οι ανισότητες λόγω των διαφορετικών κανόνων εισφορών και παροχών, τα υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, η ανεπαρκής διαχείριση του προηγούμενου συστήματος και οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης: υψηλά ποσοστά ανεργίας, μείωση των μισθών και αύξηση της μη τυπικής απασχόλησης.

 

-Οι θεμελιώδεις αρχές της μεταρρύθμισης είναι η Ισότητα και η Κοινωνική Δικαιοσύνη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δύο αρχές και υλοποιώντας ταυτόχρονα μία πρωτόγνωρη διοικητική μεταρρύθμιση, με την ενοποίηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπό τον Ε.Φ.Κ.Α., η συνταξιοδοτική  μεταρρύθμιση του 2016 πέτυχε ήδη να εξαλείψει τα ελλείμματα: το πρώτο έτος λειτουργίας του ΕΦΚΑ ολοκληρώθηκε με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 777 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενου ελλείμματος 765 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό σημάδι ανάκαμψης του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

 

-Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος και την κοινωνική δικαιοσύνη, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, όχι μόνο λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά και άλλων μεγεθών όπως η υψηλή ανεργία και ο διαρκώς γηράσκων πληθυσμός της χώρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο