22 Ιουνίου, 2024

Σημεία ομιλίας της Δόμνας Μιχαηλίδου, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Economist Annual European Demographic Summit, στην θεματική ενότητα: «DEMOGRAPHIC CRISIS AND THE LABOUR MARKET: IS THE GLASS HALF EMPTY OR HALF FULL?»

«Η αρνητική δημογραφική τάση που διαγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνιστά πράγματι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να είναι άμεση, γιατί όποια μέτρα και να ληφθούν, τα αποτελέσματά τους θα είναι εμφανή τις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, σήμερα διαθέτουμε τα οικονομοτεχνικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων κάνοντας αξιόπιστες προβολές στο μέλλον και να αποφασίσουμε τα πιο ενδεδειγμένα».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Ειδικότερα, την τελευταία τετραετία αυξήθηκε η απασχόληση κατά 300.000 άτομα. Το 3ο τρίμηνο του 2023 το σύνολο των εργαζομένων ξεπέρασε τα 4,25 εκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, η μισθωτή εργασία επανήλθε στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε σχέση με το 2018 κατά 33% και φτάνει σήμερα στα 780 ευρώ με προοπτική για περαιτέρω αύξηση».

«Παρά την μείωση της ανεργίας, η απασχόληση νέων και γυναικών στην Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Πρόκειται για δύο δυναμικές κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα συμβάλλουν στην βελτίωση οικονομικών μεγεθών, μείωση ανεργίας, ανάπτυξη, βελτίωση βιοτικού επιπέδου».

Όσον αφορά την ενίσχυση των γυναικών στην αγορά εργασίας:  «Το επίδομα γέννησης και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στο σύνολο των εργαζόμενων γυναικών του ιδιωτικού τομέα είναι μέτρα που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης συμβάλλει και η θεσμοθέτηση της τηλεργασίας (άρθρο 67, ν.4808/2021). Επιπλέον, η σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, είναι επίσης ένα εργαλείο στα χέρια του εργαζόμενου που τον προστατεύει από αυθαιρεσίες σε ότι αφορά το ωράριο εργασίας, τις άδειές του και τα ρεπό του και του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιεί ελεύθερα  τον  προσωπικό του χρόνο».

Όσον αφορά τις νέες και τους νέους: «Στρατηγικός στόχος μας είναι η αντιστροφή του ισοζυγίου εκροών – εισροών ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα. Σημαντική είναι επίσης η σύνδεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, και επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας.  Σήμερα στην χώρα μας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και που είναι δύσκολο να καλυφθούν. Για παράδειγμα, στοιχεία του Ψηφιακού Μηχανισμού Διασύνδεσης Ταλέντων, γνωστό ως Rebrain Greece, του Υπουργείου Εργασίας, υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην εύρεση ειδικοτήτων όπως: σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών, ηλεκτρολόγοι τεχνολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, προγραμματιστές εφαρμογών κ.λ.π.  Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη αναπροσαρμογής της επαγγελματικής εκπαίδευσης, εργαζομένων με σκοπό την αναβάθμιση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, καθώς και ανέργων που θα τους διευκολύνει στην ανεύρεση εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για 150.000 εργαζόμενους και 120.000 ανέργους στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

«Με σκοπό την  ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μέσα από πολιτικές ένταξης μεταναστών που ζουν στη χώρα και μετάκλησης εργατών από τρίτες χώρες και πολιτικές ενεργού γήρανσης, ψηφίστηκε πρόσφατα τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης η οποία δίνει υπό προϋποθέσεις νομιμοποιητικά έγγραφα σε παράτυπους μετανάστες που μένουν και εργάζονται ήδη στη χώρα μας».

«Η γήρανση  του πληθυσμού θέτει επίσης επιτακτικά την ανάγκη ριζικών μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Σημαντική παρέμβαση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ίδρυση του Ταμείου Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – ΤΕΚΑ. Στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ θα προσφέρεται ένα βασικό συνταξιοδοτικό-επενδυτικό προϊόν (default) με δομή κύκλου ζωής που θα συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου, απόδοσης και ασφάλειας για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου χωρίς ο ίδιος ο ασφαλισμένος να χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαχείριση των εισφορών του.  Ωστόσο θα προσφέρονται και άλλα συνταξιοδοτικά-επενδυτικά προϊόντα, επίσης με δομή κύκλου ζωής αλλά με διαφορετικό προφίλ ρίσκου, για αυτούς που θέλουν μόνοι τους να επιλέξουν τη διαβάθμιση του ρίσκου που επιθυμούν να αναλάβουν».

Μετάβαση στο περιεχόμενο